Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2012

rejowid
20:24
5442 b7fe
Reposted fromnaich naich viataniazupadladwojga taniazupadladwojga
rejowid
20:23

February 29 2012

rejowid
16:26
sałato!
Reposted frommajkey majkey viamiszielony miszielony

February 27 2012

21:02

Having homework over the weekend...

Friday: “Psh, I’ll do it all on Sunday.”

Sunday:

21:00
rejowid
20:54
9332 efb2 500
Reposted fromtazzy tazzy viataniazupadladwojga taniazupadladwojga
rejowid
20:53
rejowid
20:40

Kiedy przymierasz w domu nowe ciuchy...

1

Kiedy osoba, do której zarywasz, opowiedziała słaby dowcip...
 

2


 

Kiedy wgrałeś sobie nową piosenkę na iPoda...

3 

Kiedy został ci tylko tydzień do końca szkoły...

4


 

Kiedy upadłeś na trampolinie i nie możesz wstać, bo wszyscy wokół skaczą...

5


 

Kiedy ktoś w pokoju obok przeklął...

6

 

Kiedy obudziłeś się w najlepszym momencie podczas snu...

7


 

Kiedy ktoś usiadł na miejscu, które trzymałaś dla swojej przyjaciółki...

8


 

Kiedy jesteś na domówce i ktoś wnosi ciasto...

9

 

Kiedy ktoś ma na brodzie kawałek pomidora i nie wiesz czy mu to powiedzieć...

10


 

Kiedy zaczyna się najlepszy moment w twojej ulubionej piosence...

11

 

Kiedy twój szef wchodzi do biura...

12

 

Kiedy próbujesz wyjechać z parkingu...

13

 

Kiedy ktoś mówi "nie lubię czekolady"...

14 

Kiedy myślisz, że przechylając się na boki lepiej skręcisz w grze...

15


 

Kiedy wchodzisz  na salę w kinie...

16a16b
16c16d

 

Kiedy widzisz idiotyczny status swojego znajomego na Facebooku i masz ochotę to złośliwie skomentować...

17


 

Kiedy o mały włos się nie wywróciłeś...

18

 

Kiedy ktoś chce ci zrobić spontaniczną fotkę i prosi cię o bycie naturalnym...

19

 

Kiedy wychodzisz na ulicę w nowych ciuchach i ktoś na ciebie spojrzał...

20

February 21 2012

rejowid
21:51
rejowid
21:43
rejowid
21:42
rejowid
21:40
rejowid
21:34
3310 8840

February 18 2012

rejowid
15:04
0209 4b50 500
The evolution of Derpkind
rejowid
15:04
rejowid
15:02

February 17 2012

rejowid
21:14
rejowid
21:14
rejowid
21:11

March 23 2011

rejowid
07:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl